Våra samarbetspartners

Den främsta drivkraften bakom utvecklingen av NEOKEM

Vi upplever att våra medarbetare, deras laganda och deras ansvar är de viktigaste faktorerna som bidrar till företagets fortsatta tillväxt och framgång. Våra medarbetare har varit drivkraften bakom den fortsatta förbättringen av NEOKEM‘s prestation sedan etableringen.

Vi är alla engagerade i att få till de bästa pulverfärgs-produkterna och tjänsterna till de marknader vi betjänar. Vår familj växer kontinuerligt med våra mål och förväntningar, som en ledande internationell pulverbeläggnings-organisation.