Антикорозивни системи

NEOKEM-ови антикорозивни системи прашкастих премаза одобрени су у складу са сертификатима Qualisteelcoat и QIB. Двослојни систем омогућава одличну заштиту од корозије, уз све NEOKEM-ове завршне слојеве одобрене у складу са сертификатом Qualicoat и све NEOKEM-ове завршне индустријске премазе за спољашњу употребу. Системи одобрени у складу са сертификатима Qualisteelcoat и QIB базирани су на антикорозивном прајмеру E20/PR и на свим NEOKEM-овим завршним слојевима одобреним у складу са сертификатом Qualicoat. Ови системи обезбеђују највећи ниво заштите од корозије, чак и у агресивним окружењима C4-H и C5I-H.

Главна примена: транспорт, архитектонске металне структуре, пољопривредна опрема, ограде, индустријске машине, електрични панели.