Βραβείο Καλύτερης Νέας Αρχιτεκτονικής σε υφιστάμενο κτήριο με χρώμα ΝΕΟΚΕΜ