Οι Άνθρωποί μας

Στηρίζουµε την επιτυχία της ΝΕΟΚΕΜ στους ανθρώπους µας, που µε τις γνώσεις, την υπευθυνότητα και το οµαδικό τους πνεύµα συµµετέχουν ενεργά στην υγιή της ανάπτυξη.

Μέσα σε ένα δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της ΝΕΟΚΕΜ ανταποκρίνεται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στο απαιτητικό έργο του, ενδυναμώνοντας τόσο την εταιρεία, όσο και τους συνεργάτες της, να επιτύχουν τους στόχους τους.

Στη ΝΕΟΚΕΜ, η εκπαίδευση αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα για την επιτυχία, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πιστή στις αξίες της, η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση του προσωπικού της.