Λειτουργικές Βαφές

Τα εποξειδικά και εποξειδικά πολυεστερικά χρώµατα ΝΕΟΚΕΜ παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση και άψογη εµφάνιση, ενώ διασφαλίζουν προστασία από την τριβή και τη διάβρωση. Τα εποξειδικά χρώματα πούδρας είναι κατάλληλα για βαφή μίας στρώσης, καθώς επίσης και για σύστημα βαφής τριών στρώσεων, για την εξωτερική κάλυψη και προστασία χαλύβδινων σωλήνων.

Κύριες Εφαρµογές: Σωλήνες, βάνες, εξαρτήµατα.