Η ΝΕΟΚΕΜ, Μοναδικός Χορηγός
στα Special Events της ΧΕΝΙA