Η ΝΕΟΚΕΜ Χορηγός στην Επιστημονική Συνάντηση με θέμα “Οι χώροι του μοντέρνου στην Ελλάδα”