Ειδικά Βιομηχανικά Χρώματα

Χρώματα Αμαξώματος

 • Autolux Primer 2K
 • Autolux Top Coat

Χρώματα για βαρέλια

 • Ovenlux – Dr

Εποξειδική Κόλλα Στόκος Δύο Συστατικών Α+Β

 • Epoxini N

Χρώματα Δεξαμενών Διυλιστηρίων

 • Anorzinc
 • Neoguard Zinc 1013
 • Neoguard Primer 313
 • Neoguard Mastic 322
 • Neoguard 322
 • Neoguard Tank 333
 • Neoguard Phenol 333
 • Epotar
 • Navacolor PU HS 531
 • Navacolor PU HS 532
 • Lab 16-0056-Rev.1
 • Lab 16-0057-Rev.1